MONROE COUNTY SHERIFF’S OFFICE


ATANSYON: VIZIT MIZAJOU

Efektif 1ye novanm, yo pral vizit videyo kapab aplike. Vizitè pral pèmèt yo vizite prizonye nan chak etablisman oswa nan kay la.


Koumanse Novanm 7th, tout vizit sou plas nan chak etablisman ap fèt atravè sistèm lan vizit videyo ak se orè avanse yo mande yo.


Vizitè pral oblije pran TOUT vizit omwen 8 èdtan nan avanse men pa plis pase 2 semèn anvan an. Tanpri vizite www.ICSolutions.com

pou anrejistreman ak orè, epi klike "Videyo Vizit."


Tout vizit pral dire 25 minit. yo pral bay plas ak sit-a-sit vizit a pa koute, ak vizit nan kay ap koute $ 9.95 pou chak vizit.


Kòm yon rapèl, zanmi ak fanmi ka kontakte ICSolutions atravè telefòn nan 888-506-8407 oswa atravè entènèt la nan www.ICSolutions.com yo kreye ak / oswa finanse yon pre-peye kont kolekte. Pre-peye kont kolekte yo te itilize pou tou de apèl nan telefòn ak vizit nan kay la.